Scroll to top

M-Ring meditsiiniseadmete hulgifirmad

M-RING on mittetulundusühing, mis asutati 7. juunil 2001.aastal meditsiiniseadmete hulgiettevõtete poolt ümarlaua põhimõttel, et üheskoos oleks kergem seista ühiste eesmärkide eest.

Uudised

Üldkogu koosolek toimub 3. oktoobril kell 13.00 hotellis Park Inn Meriton, Toompuiestee 27, Tallinn

MTÜ M-Ring kolmepoolne koostöölepingu SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi ja Tallinna Tehnikaülikooliga.

M-Ring

M-RING on mittetulundusühing, mis asutati 7. juunil 2001.aastal meditsiiniseadmete hulgiettevõtete poolt ümarlaua põhimõttel, et üheskoos oleks kergem seista ühiste eesmärkide eest.

Liikmed

Ühingu liikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes: tunnistavad ja täidavad ühingu põhikirja, osalevad ühingu tegevuses ja tasuvad liikmemaksu.

Juhatus

M-Ring’i juhatus korraldab ühingu praktilist tegevust ning esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

Lisainfo

Seadused, määrused, seltsid, ühingud, riigiasutused ja rahvusvahelised lingid.

Uutele liikmetele

Kuidas saada M-Ringi liikmeks?

Lugege läbi M-Ringi põhikiri. Kui te ole selle dokumendiga nõus, siis saatke Juhatuse aadressil avaldus vabas vormis.

Juhatus käib koos kuni 4 korda aastas. Uute liikmete vastuvõtmine on Juhatuse pädevuses.

Juhatus vaatab läbi Teie avalduse, teeb otsuse ja informeerib Teid vastuvõetud otsusest.

Kas Juhatusel on õigus mitte rahuldada liikmekssaamise avaldust?

Kuigi seda ei ole senini juhtunud, siis Juhatusel on õigus keelduda avalduse rahuldamisest.

Kas M-Ringil on ka liikmemaks?

M-Ringil on ühekordne sisseastumismaks ja igaaastane liikmemaks.
2016.aastaks on sisseastumismaks 200.- € ja liikmemaks 300.-€.
Sisseastumis- ja liikmemaks vaadatakse läbi iga aasta Üldkogul.

Milleks kasutatakse liikmemaksu?

Liikmemaks kulub MTÜ asja-ajamisega (sekretär, raamatupidaja jm) seotud kulude katteks ja Üldkogude korraldamiseks. Hetkel kehtib põhimõte, et kui on vaja rahalisi vahendeid suuremate projektide jaoks, siis selle projekti kinnitamise käigus Üldkogul kinnitatakse ka täiendavalt kogutavate rahaliste vahendite summa .

Kas MTÜ-l on koosseisulisi ametikohti?

MTÜ-l kooseisulisi ametikohti ei ole. MTÜ Juhatus on ühiskondlikel alustel ja oma tegevuse eest tasu ei saa. MTÜ asja-ajamist aitavate sekretärile, raamatupidajale jt. makstakse sümboolset kohakaaslustasu.

Kuidas lahkuda MTÜ-st?

MTÜ-st lahkutakse Juhatuse aadressil saadetud avalduse alusel.

Tule liikmeks!

Üheskoos oleks kergem seista ühiste eesmärkide eest.

Kontaktid

MTÜ M-Ring
Reg.nr. 80154585
Kotka 26 Tallinn 11312

Telefon: 6837 600 (sekretär)
E-post: ilona@semetron.ee

Juhatuse esimees
Kairit Sildre
E-post:ksildre@its.jnj.com