Scroll to top

Uudised

Ühingu liikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes: tunnistavad ja täidavad ühingu põhikirja, osalevad ühingu tegevuses ja tasuvad liikmemaksu.

Üldkogu koosolek toimub 3. oktoobril algusega kell 13.00 hotellis Park Inn Meriton, Toompuiestee 27, Tallinn.
Päevakorras on:

  • M-Ring magistritööde stipendiaatide ettekanded
  • Juhatuse valimine
  • MDR (meditsiiniseadmete määrus) ümarlaud, osalevad Tagne Ratassepp (Terviseamet) ja Madis Tõns (Sotsiaalministeerium). Eesmärk on vahetada infot määruse mõjude ja esile kerkinud probleemide kohta
  • Muud küsimused


MTÜ M-Ring
sõlmis 14.märtsil kolmepoolse koostöölepingu SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi ja Tallinna Tehnikaülikooliga koostöölepingu TTÜ i edukate üliõpilaste motiveerimine täiendava stipendiumi kaudu.
M-Ring annnab iga aasta välja kuni kaks stipendiumit infotehnoloogia teaduskonna biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika või meditsiinitehnika ja -füüsika edukale magistriõppe üliõpilasele magistritöö tegemiseks summas 1000 eurot.

Kontaktid

MTÜ M-Ring
Reg.nr. 80154585
Kotka 26 Tallinn 11312

Telefon: 6837 600 (sekretär)
E-post: ilona@semetron.ee

Juhatuse esimees
Aare Järvelaid
Aare.Jarvelaid@mediq.ee