Scroll to top

Meist

M-RING on mittetulundusühing, mis asutati 7. juunil 2001.aastal meditsiiniseadmete hulgiettevõtete poolt ümarlaua põhimõttel, et üheskoos oleks kergem seista ühiste eesmärkide eest.

Tähtsaimateks peame me ise alljärgnevaid

  1. Võimalus rakendada seadusandlikku initsiatiivi koostöös eelkõige
    Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Eesti Haigekassaga.
  2. Eestis müüdavate meditsiiniseadmete kõrge kvaliteedi tagamine, kaasa aidates sellega kogu meditsiiniteenenduse kvaliteedi tõusule
  3. Meditsiiniseadmete kasutajate kvalifikatsiooni tõstmine
  4. Osalemine teiste, meditsiinisfääris tegutsevate organisatsioonide ja ühingute töös

Samuti oleme huvitatud koostööst tervishoiuasutustega, haigekassaga, perearstidega ja apteekidega otsima vastastikku kasulikke suhteid ning optimaalsemaid lahendusi Eesti meditsiini edasiseks tasakaalustatuks ja patsiendi huvisid arvestavaks arenguks.

M-Ring toetab Medtech Europe eetikareeglite järgimist. >>

M-Ringi uutele liikmetele

Kuidas saada M-Ringi liikmeks?

Lugeda läbi M-Ringi põhikiri. Kui te ole selle dokumendiga nõus, siis saatke Juhatuse aadressil avaldus vabas vormis. Juhatus käib koos kuni 4 korda aastas. Uute liikmete vastuvõtmine on Juhatuse pädevuses. Juhatus vaatab läbi Teie avalduse, teeb otsuse ja informeerib Teid vastuvõetud otsusest.

Kas Juhatusel on õigus mitte rahuldada liikmekssaamise avaldust?

Kuigi seda ei ole senini juhtunud, siis Juhatusel on õigus keelduda avalduse rahuldamisest.

Kas M-Ringil on ka liikmemaks?

Mringil on ühekordne sisseastumismaks 200.- € ja liikmemaks 300.-€.
aastas

Sisseastumis- ja liikmemaks vaadatakse läbi iga aasta Üldkogul.

Milleks kasutatakse liikmemaksu?

Liikmemaks kulub MTÜ asja-ajamisega (sekretär, raamatupidaja jm) seotud kulude katteks ja Üldkogude korraldamiseks. Hetkel kehtib põhimõte, et kui on vaja rahalisi vahendeid suuremate projektide jaoks, siis selle projekti kinnitamise käigus Üldkogul kinnitatakse ka täiendavalt kogutavate rahaliste vahendite summa .

Kas MTÜ-l on koosseisulisi ametikohti?

MTÜ-l kooseisulisi ametikohti ei ole. MTÜ Juhatus on ühiskondlikel alustel ja oma tegevuse eest tasu ei saa. MTÜ asja-ajamist aitavate sekretärile, raamatupidajale jt. makstakse sümboolset kohakaaslustasu.

Kuidas lahkuda MTÜ-st?

MTÜ-st lahkutakse Juhatuse aadressil saadetud avalduse alusel.

Kontaktid

MTÜ M-Ring
Reg.nr. 80154585
Kotka 26 Tallinn 11312

Telefon: 6837 600 (sekretär)
E-post: ilona@semetron.ee

Juhatuse esimees
Aare Järvelaid
E-post: aare.jarvelaid@mediq.com